OSCAR ZULU 8EIGHT ELSINORE RADIO AMATEURS

Nyheder - infomation:
På vej til certifikatet

Er du på vej til certifikatet, eller kender du en som er?
Få radioamatørcertifikat onsdag den 12. september D, B eller A certifikat, alt efter dine ambitioner.

EDR Birkerød afdeling afholder radioamatør certifikatprøve
onsdag den 12 september kl. 18.30. Se afdelingens hjemmeside: http://www.oz5bir.dk.

Du skal tilmelde dig til certifikatprøven hos energistyrelsen: senest 14 dage før prøvens afholdelse: https://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser/radioamatoerer.

En uge før prøven, torsdag d. 6 sept kl 19,30 afholder vi en spørgetime, hvor du kan spørge om alt mellem antenne og jord og finpudse din form til prøven.

Deltagelse er gratis.

Tilmeld dig hos Formanden: Ole, OZ1OP. 28 59 94 67. Mail: olepuschl@gmail.com.

Du kan også endnu nå at gøre brug af vores mentor-ordning. Du får personligt tildelt en erfaren radioamatør fra Birkerød afdeling, som kan hjælpe dig igennem studiet til certifikatprøven.
Deltagelse i mentorordningen kræver at du melder dig ind i Birkerød lokalafdeling.

Ole, OZ1OP


Link: Birkerød radioamatører


Den 3. juli 2018 blev der monteret nyt styrekabel til rotoren
i masten med assistance af OZ1DOX og OZ1AFR.
Endvidere blev den nederste dipol og udliggerarm til denne afmonteret.

    

Det er trukket ind og ført ned til senderrummet,
hvor
stikket er monteret til afprøvning snarest muligt.

Det gamle kabel er så ødelagt af vejr og vind, at det smuldrer i isoleringen.
Det har formodentlig hængt i masten siden 1986/87.

OZ8FG FranzInfo fra Energistyrelsen på denne link: Amatørradio

Energistyrelsen varetager prøver, certifikater og kaldesignaler
.

EDR og lokalafdelinger kan afholde prøver og tilmelding sker hos Energistyrelsen.

    
VHF Nordic Activity Contest (NAC)

     

UHF Nordic Activity Contest (NAC)
Mødeaften hver onsdag kl. 19.00
Copyright © 2018  OZ8ERA.DK ®  Elsinore Radio Amateurs