OSCAR ZULU 8EIGHT ELSINORE RADIO AMATEURS

Nyheder:

Energistyrelsen: Amatørradio


EDR overtager først Certifikatudstedelsen fra Energistyrelsen den 1. maj 2018.

Grunden til udsættelsen er, at der er EDB-udfordringer, som hverken EDR eller Energistyrelsen kan nå at få løst inden nytår på en fornuftig måde.
Derfor er begge parter enige om at udskyde overtagelsen indtil den 1. maj 2018.

Nye certifikater bestilles som sædvanlig hos Energistyrelsen.

Tilmelding til amatørradiocertifikatprøver foregår også som sædvanlig på
Energistyrelsens hjemmeside.
Når EDR lokalafdelinger ønsker at afholde certifikatprøver, er det Energistyrelsen man giver besked.
Der vil komme information på Energistyrelsens og EDRs hjemmesider, når EDR overtager opgaverne fra styrelsen.
Der vil blive gjort en målrettet indsats for at sikre at ingen bliver ”tabt” i systemet i overgangen.
Priser og vilkår for certifikater og prøver vil efter EDRs overtagelse stadig være styret af Energistyrelsen via Gebyrbekendtgørelsen. Derfor vil der IKKE komme årsgebyrer på kaldesignaler med EDRs overtagelse af administrationen af kaldesignaler.

På vegne af:
Ham Radio Certificate Denmark ApS
Carsten Kobborg, OZ1DCZ    
VHF Nordic Activity Contest (NAC)

     

UHF Nordic Activity Contest (NAC)
Mødeaften hver onsdag kl. 19.00
Copyright © 2018  OZ8ERA.DK ®  Elsinore Radio Amateurs