OSCAR ZULU 8EIGHT ELSINORE RADIO AMATEURS

Nyheder:

Info fra Energistyrelsen:
Amatørradio


Prøver, certifikater og kaldesignaler efter den 1. maj 2018
vil være Energistyrelsen,
som varetager opgaverne med prøver, certifikater og kaldesignaler.
EDR og dennes underafdelinger vil kunne afholde prøver som hidtil.
Tilmelding til prøver vil fortsat ske hos Energistyrelsen.


Der afholdes amatørradioprøver:

Den 7. juli 2018 kl. 13.00 i EDR Ringkøbing-SkjernOZ1SMB Sven har opdateret hæftet i november 2017 med båndplaner, bestemmelser og love for amatørradio. Det skal nævnes at præfix-listen er opdateret.
Listen over lande der anerkender "novice" eller B-certifikat er blevet udvidet.
Link til hæftet:
OZ1SMB PDF Hæfte


"I luften med operatørlicens" kan købes hos:
EDRs webshop

Bekendtgørelse om anvendelse af frekvenser uden tilladelse.


Bekendtgørelsen og lovteksten kan læses på

Energistyrelsen under
Amatørradio
.

    
VHF Nordic Activity Contest (NAC)

     

UHF Nordic Activity Contest (NAC)
Mødeaften hver onsdag kl. 19.00
Copyright © 2018  OZ8ERA.DK ®  Elsinore Radio Amateurs