OSCAR ZULU 8EIGHT ELSINORE RADIO AMATEURS

EDR Helsingør afdeling blev etableret den 21. januar 1947.
En gruppe radioamatører i Helsingør og omegn mødtes den 21. januar 1947 og stiftede Helsingør afdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR).
Der havde tidligere været en afdeling, den dækkede hele det nordsjællandske område, styret af en distriktsrepræsentant. Afdelingen døde ud i løbet af 1940 -erne.
Der var skabt nogle personlige kontakter, som resulterede i stiftelsen af den afdeling vi har idag.

I tredserne blev der holdt mange ugentlige klubaftener i en af spejderhytterne på Gl. Hellebækvej og der var rævejagt det meste af året en gang om ugen.

I november 1968 fik bestyrelsen besked af Helsingør kommune om at de kunne få
1´ salen på golfklubbens gamle klubhus "Lille Godthåb" på Gl. Hellebækvej 63A til et blivende samlingssted. Tidligere havde klubaftenerne fundet sted på et af medlem-mernes QTH.
1´salen bestod dengang af et stort loftrum med en skorsten i midten som ikke blev brugt. Som et første nødvendigt beløb skulle der bruges et par tusinde kroner, heraf kom de første 1.600 kr. ind på den ekstraordinære generalforsamling ved salg af 10 kroners obligationer. Også i 1968 tildelte P og T klubben kaldesignalet OZ8QRV.

I 1982 skænkede turistforeningen Helsingør klubben 500 kr. til nye QSL kort med motiv af Kronborg. Samtidig fik klubben det nuværende kaldesignal OZ8ERA.

I 1986 fik klubben en 24 meter gittermast forærende mod at fjerne den fra Vapnagård, hvor den havde været brugt til radio- og tv-antenner.

I januar 1988 kom den længe ventede tilladelse fra Idrætsbyen til udvidelse af klublokalet, som tidligere kun havde fyldt halvdelen af det gamle høloft. Der måtte laves en ny bærende konstruktion i det gamle hus. Her var samarbejdet med den underboende HSOK klub eksemplarisk. Vi kunne låne hinandens lokaler efter behov. Herefter fulgte en stabil periode med ugentlige møder.

I halvfemserne var der lidt nedgang i aktiviteterne, men generalforsamlingen besluttede at holde afdelingen kørende. Så efter nogle år steg aktiviteterne igen og der kom mange nye licenser i afdelingen, måske fordi der blev holdt licenskusus i afdelingen. Disse kurser fortsatte i nogle år.

I år 2018 har vi en afdeling med ca. 21 medlemmer og et godt samarbejde med Hillerød, Frederikssund og Birkerød, hvor man kan deltage i hinandens aktiviteter.   
OZ8ERAs antenneanlæg til VHF- og UHF
2015.


 
VHF / UHF contest                                  HF contest

OZ8ERA Helsingør

demonstrerer radioudstyr

på Vapnagaard
   
Sommerfest  - 
Gl. antenneanlæg   -  Byggeprojekt

Mødeaften hver onsdag kl. 19.00
Copyright © 2018  OZ8ERA.DK ®  Elsinore Radio Amateurs