O Z 8 E R A - Helsingør
OSCAR ZULU 8EIGHT ELSINORE RADIO AMATEURS

Program - ret til ændringer forbeholdes


18. sep, alm. møde

25. sep, møde med teknik


2. okt, alm. møde

9. okt. møde med teknik

16. okt, alm. møde

23. okt, alm. best. møde og teknikmøde

30. okt, alm. mødeDato oplyses senere om at sammenligne ældre og

nyere modtageres signal/støj-forhold.


Der demonstreres ind imellem nyindkøbte og

hjemmebyggede apparater.
Mødeaften hver onsdag kl. 19.00
Copyright © 2019  OZ8ERA.DK ®  Elsinore Radio Amateurs