O Z 8 E R A - Helsingør
OSCAR ZULU 8EIGHT ELSINORE RADIO AMATEURS

Program - ret til ændringer forbeholdes


INTET MØDE I EFTERÅRSFERIEN


23. okt, alm. best. møde og teknikmøde

30. okt, alm. mødeDato oplyses senere om at sammenligne ældre og

nyere modtageres signal/støj-forhold.

Der demonstreres ind imellem nyindkøbte og

hjemmebyggede apparater.afstande til nogle VHF- forbindelser/ QSO
Mødeaften hver onsdag kl. 19.00
Copyright © 2019  OZ8ERA.DK ®  Elsinore Radio Amateurs