O Z 8 E R A - Helsingør
OSCAR ZULU 8EIGHT ELSINORE RADIO AMATEURS

Program - ret til ændringer forbeholdes

G E N E R A L F O R S A M L I N G

Lørdag den 22. feb. kl. 13.00 spisning,

derefter
generalforsamling kl. 14.00

tilmelding spisning hos 8FG eller 8OM


26. feb. møde med teknik
 


 


afstande for VHF- forbindelser / QSO
Mødeaften hver onsdag kl. 19.00
Copyright © 2019  OZ8ERA.DK ®  Elsinore Radio Amateurs