O Z 8 E R A - Helsingør
OSCAR ZULU 8EIGHT ELSINORE RADIO AMATEURS

Program - ret til ændringer forbeholdes

11. december, først bestyrelsesmøde
og derefter juleafslutning

Husk juletesten den 26. december 2019

8. jan. 2020 første alm.møde efter nytår
15. jan. møde med teknik
22. jan. alm. møde
29. jan. møde med teknik


Generalforsamling lørdag d. 22. februar 2020


Dato oplyses senere om at sammenligne ældre og

nyere modtageres signal/støj-forhold.

Der demonstreres ind imellem nyindkøbte og

hjemmebyggede apparater.afstande for VHF- forbindelser / QSO
Mødeaften hver onsdag kl. 19.00
Copyright © 2019  OZ8ERA.DK ®  Elsinore Radio Amateurs